خدمات

Services

خدمات
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

شرکت کارمانیا پارس ژن با دارا بودن آزمایشگاه مجهز و پرسنل ماهر قادر به انجام آزمایشات تخصصی مانند هموژن کردن نمونه های بافت، استخراج RNA، سنتز cDNA، انجام PCR و Real-Time PCR، وسترن بلات، اندازه گیری میزان اکسیدان و آنتی اکسیدان و الایزا برای اندازه گیری سایتوکین ها و ارائه این خدمات به محققین گرامی می باشد. لازم به ذکر است که برای Real-Time PCR هم RNA و هم میکرو آر ان ای را قادر به اندازه گیری برای شما هستیم. برای ارائه خدمات، بعد از هماهنگی با همکاران ما و ارائه آدرس، نمونه خود را با حفظ زنجیره سرد در داخل Cold Box یک بار مصرف قرار داده و همکاران ما نمونه شما را در هر نقطه ای از کشور از درب آزمایشگاه شما تحویل خواند گرفت و در کمتر از 2 هفته نتایج را با نظارت مسئول فنی (اساتید دانشگاه) در اختیار شما قرار می دهند. درصورت عدم موجود بودن کیت خاص در شرکت کارمانیا پارس ژن و تامین آن توسط محققین گرامی نیز ما خدمات مربوطه را به شما ارائه خواهیم کرد. به عبارتی دیگر کیت مربوطه را شما تهیه و به ما ارسال خواهید کرد و ما توسط پرسنل متخصص خود در کمترین زمان ممکن برای شما اندازه گیری خواهیم کرد. هزینه انجام خدمات به ازای هر نمونه به شرح زیر می باشد:

هموژن کردن نمونه های بافت: 10000 تومان (برای هر نمونه مبلغ 10000 تومان بابت بافر ریپا نیز اخذ می شود)
استخراج RNA از نمونه: 20000 تومان
سنتز cDNA از RNA تخلیص شده: 25000 تومان (برای هر میکرو آر ان ای 30000 تومان)
PCR نمونه: 20000 تومان
Real-Time PCR نمونه: 30000 تومان (در صورت نیاز به طراحی و ساخت پرایمر مبلغ 400000 تومان به ازای هر ژن به مبلغ کل اضافه می گردد).
وسترن بلات (با استفاده از آنتی بادی های موجود در شرکت): به ازای هر هفت نمونه 2500000 تومان
وسترن بلات (با استفاده از آنتی بادی های تهیه شده توسط محققین گرامی): 1200000 تومان
اندازه گیری NO در نمونه: 25000 تومان
اندازه گیری MDA در نمونه: 25000 تومان
اندازه گیری Catalase در نمونه: 25000 تومان
اندازه گیری SOD در نمونه: 25000 تومان
اندازه گیری FRAP در نمونه: 25000 تومان
اندازه گیری استیل کولین استراز: 25000 تومان
اندازه گیری سایتوکین ها: 60000 تومان