سرسمپلر فیلتردار

Filter Tips

سرسمپلر فیلتردار
500.000 تومان برای 1000 فیلتردار و 90.000 تومان برای 200 مدل FL ایتالیا
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

سرسمپلر فیلتردار در دو فرم 100 و 86 میلی متری در شرکت کارمانیا پارس ژن تولید می شود. انواع بدون فیلتر در اندازه های 1000 و 200 میکرولیتری و در مدل FL ایتالیا ارائه می شوند

ویژگی های سرسمپلر فیلتردار :
شفافیت :       شفافیت کامل و مستحکم
شرایط تولید : عاری بودن از RNase و DNase و کاملا استریل
مواد اولیه : استفاده از فیلتر مرغوب از شرکت Biocomma
ساختار فیزیکی : منطبق بودن کامل سمپلر
تعداد در هر بسته : 500 عدد برای 1000 میکرولیتری و 1000 عدد برای 200 میکرولیتری