کیت استخراج RNA کووید-19

COVID-19 RNA Extraction Kits

کیت استخراج RNA کووید-19
1.300.000 تومان
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

کیت های استخراج برای RNA ویروس ها عمدتا به سه روش عمل می کنند که شامل رسوبی، ستونی و مگنت می باشند. کیت استخراج RNA کووید-19 به روش ستونی ساخت شرکت کارمانیا پارس ژن با استفاده از ستون های ساخت خود شرکت کارمانیا پارس ژن آماده و به مشتریان گرامی عرضه می شوند. کیت حاضر دارای ویژگی های زیر می باشد. لازم به ذکر است که شرکت کارمانیا پارس ژن برای تامین امنیت مواد مورد نیاز مشتریان گرامی، تعداد زیاد کالکشن تیوب اضافه را نیز می تواند در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.

ویژگی های کیت استخراج RNA کووید-19:
مواد مورد استفاده :       از شرکت Merck، Sigma و ستون های استخراج DNA/RNA شرکت کارمانیا پارس ژن
آنزیم پروتئاز : خیر
تعداد شستشو :       فقط یک بار
انقضا :       یک سال
فدرت تخلیص :       5 کپی در سی سی
استفاده برای دیگر مقاصد :       قادر به تخلیص DNA و RNA دیگر ویروس ها مانند HBV و HCV
هدیه :       همراه با دو دست کالکشن تیوب اضافه
زمان مورد نیاز :       کمتر از 15 دقیقه
تعداد تست :       100دانلود بروشور محصول :