میکروتیوب و استریپ های دستگاه های Real-Time PCR

Real-Time PCR Microtubes (Strips)

میکروتیوب و استریپ های دستگاه های Real-Time PCR
کیت الایزا برای اندازه گیری اینترلوکین 6
توضیحات :

تست های بررسی اسید های نوکلئیک در دستگاه های Real-Time PCR با استفاده از میکروتیوب های یکبار مصرف به انجام می رسد. هر دستگاه میکروتیوب مختص خود را نیاز دارد. دستگاه های روتورژن و MIC به صورت گردشی عمل می کنند در حالی که باقی دستگاه ها میکروتیوب ها در داخل پلیت قرار داده شده و ثابت می باشند و میکروتیوب های نواری 8 خانه نیاز دارند.ویژگی های میکروتیوب و استریپ های دستگاه های Real-Time PCR شرکت کارمانیا پارس ژن :
آنتی بادی مورد استفاده :       از شرکت Research and Development آمریکا
پلیت مورد استفاده : از شرکت JetBio