خدمات ما

خدمات سایتوکینassay

اندازه گیری سایتوکین ها در نمونه خودرا به ما بسپارید
01

طراحی پرایمر

جهت بررسی خدمات مربوط به طراحی پرایمر به قسمت خدمات از منوی اصلی مرجعه کنید
02

خدمات مربوط به پروتئومیکس

جهت بررسی خدمات مربوط به پروتئومیکس یه قسمت خدمات از منوی اصلی مراجعه کنید
03

جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت

جهت بررسی خدمات مربوط به سلول های بنیادی مزانشیمی به قسمت خدمات از منوی اصلی مراجعه کنید
04

ایمونوهیستوشیمی

جهت بررسی خدمات مربوط به ایمونوهیستوشیمی به قسمت خدمات از منوی اصلی مراجعه کنید
05

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

درباره ما​

شرکت دانش بنیان کارمانیا پارس ژن در راستای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی خود و دیگر محققین آمادگی لازم برای همکاری علمی و تجاری با محققین و دیگر شرکت های همکار را دارد

درباره ما


شرکت دانش بنیان کارمانیا پارس ژن در راستای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی خود و دیگر محققین آمادگی لازم برای همکاری علمی و تجاری با محققین و دیگر شرکت های همکار را دارد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت می باشد